Monthly Archive

Byggbrevet v.19: Montering av håldäck till plan 2

Måndag – fredag vecka 19 monterar vi håldäcket till plan 2. Då kommer Drottninggatan delvis att spärras av. Vecka 18 påbörjades rivning i Myrornas gamla lokal, vilket även fortsätter under vecka 19.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 19 finns att läsa som Pdf.

betongväggar

Byggbrevet v.18: Betongväggar till plan 1

Måndag vecka 18 monteras de sista betongväggarna på plan 1 och delar av Drottninggatan spärras av i samband med montaget.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 18 finns att läsa som Pdf.

betonggjutning

Byggbrevet v.17: Betongväggar levereras

Tisdag morgon levereras första flaket med betongväggar som börjar monteras på tisdag. Flaken ställs av ett i taget på Drottninggatan och vi kommer delvis spärra av gatan.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 17 finns att läsa som Pdf.

gjutning

Byggbrevet v.15: Räkna med buller

Vecka 16 pågår armeringsjobb vid kanten av håldäcken, vilket gjuts under veckan. Övriga jobb som pågår är bilning av en kantbalk som går längs med Mercurius 1, så buller är att räkna med.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 16 finns att läsa som Pdf.

håldäck

Byggbrevet v.15: Avspärrningar även denna vecka

Tisdag vecka 15 monterar vi håldäck mellan 9.30 – 16.00 och vi kommer då spärra av delar av Drottninggatan som vi gjort vecka 14 vid håldäcksmontage.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 15 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2020 Kvarteret Mercurius