Monthly Archive

Bostäder Mercurius Karlstad

Byggbrevet v.40: Bostäderna tar form

Under veckan kommer bland annat Prefabväggar monteras under måndag och tisdag på hus 1 plan 5, samtidigt som kärngjutning av väggarna pågår allteftersom de monteras.

På måndag gjuter vi en vägg samt ett spår i källaren. Till hjälp kommer vi ha en betongpump ståendes på lastzonen längs med Östra Torggatan. Montering av takplåten och Paroc‐väggarna kommer att fortsätta även nästa vecka. Höga ljud från bultpistolen när vi skjuter fast takplåten är att räkna med.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 40 finns att läsa som Pdf.

Takplåt och hus vid Mercurius Karlstad

Byggbrevet v.39: Plåttak färdiglagt

Plåttaket över faret är färdiglagt och läggningen kommer nu fortsätta vid vårt nya fläktrum utanför arbetsförmedlingen. Mycket av detta kommer att utföras mellan 16.00–20.00. Plåten skjuts fast och höga smällar från bultpistolen är att räkna med.

Arbetena i saluhallen kommer att fortsätta. Det innebär främst gipsning av väggar samt rördragning i plattan. Vi påbörjar även de podier som saluhallens försäljningsdiskar kommer att vara uppbyggda på.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 39 finns att läsa som Pdf.

Kvarteret Merqurius

Byggbrevet v.38: Väggar och fönster till plan 4

Måndag och tisdag vecka 38 monteras väggarna till hus 3 på plan 4. Under onsdagen lyfter vi in gips och fönster och torsdag kl.7 börjar vi lägga plattbärlag.

Läggning av takplåt över det kommande gångstråket kommer att påbörjas. Denna skjuts fast med bultpistol som medför ett högt smällande ljud. Detta kommer vissa dagar utföras efter 16.00.

Rivningsarbeten i Arkaden fortsätter och vi kommer då påbörja viss rivning av leca-väggar. Detta kommer att medföra buller. Sågning av öppningen mot gamla Nordea kommer att utföras vilket även den fortsättningsvis kommer medföra oväsen.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 38 finns att läsa som Pdf.

Glättning av platta Mercurius

Byggbrevet v.37: Glättning av platta

Dagavvattningsrör för utrymmet mellan Arbetsförmedlingen och projektets fläktrum kommer att dras under veckan. Detta kommer att innebära betongsågning och kärnborrning ner i lokalerna under.

Sågning för öppningen in mot gamla Nordea fortsätter även under veckan och kommer fortsättningsvis även innebära oljud.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 37 finns att läsa som Pdf.

Plattbärlag Mercurius Karlstad

Byggbrevet v.36: Färdigt plattbärlag

Måndag vecka 36 monterar vi de sista väggarna på plan 4 hus 2 och då påbörjas även stämpningen på valvet. Under tisdag och onsdag pågår stämpning samt inlyft av badrumsmoduler, gips och fönster. Plattbärlag och balkonger till plan 5 hus 2 monteras på torsdag och då påbörjas även armeringen av valvet samt jobb med installationer.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 36 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2020 Kvarteret Mercurius