Monthly Archive

Byggbrevet v.51: Kranen demonteras

Under veckan kommer kranen att demonteras. Detta innebär att det under tisdag-torsdag kommer att stå en 220-tons mobilkran på Drottninggatan för att lyfta ner kranens delar. Denna kommer att stå kvar även nattetid.

Stora lastbilar kommer att tas in på gatan för bortfrakt av delar. Vi kommer att vara tvungna att spärra ett större område utanför för byggport för att garantera säkerheten samt att vi under korta perioder vid nedlyft kommer att hindra personer för att gå förbi.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 51 finns att läsa som Pdf.

Mercurius byggs i Karlstad

Byggbrevet v.50: Råspont på Gårdshuset

Montering av limträbalkar samt råspont och papp pågår vid Gårdshuset. Det är mycket pyssel för att binda ihop det gamla Gårdshuset med det nya kontoret. I bostäderna monteras fönster samt att målaren kommer efter i de tätade utrymmena för att spackla och måla.

Inne i Arkaden pågår rivning av de sista gamla butiksdelar som varit samt att vi bygger innerväggar nere i saluhallen. I och med rivningen står det ett skräpflak på Tingvallagatan hela veckan, Under nästa vecka (v.51) kommer kranen att monteras ner och det kommer innebära att en större mobilkran kommer stå på Drottninggatan och ta upp ett stort område.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 50 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2020 Kvarteret Mercurius