Monthly Archive

Veckobrevet v.34: Gjutning av BÖP 5 är genomförd.

Rivning del av yttertak plan 3 avslutas under veckan. Resterande del av takkonstruktionen plan 6 har börjat rivas. Håltagningar i bef. betongbjälklag för installationer plan 3-6 har påbörjats.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 34 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.33: Formning och armering pågår veckan ut

Stålkonstruktionen till BÖP 5 är färdigställd. Formning och armering pågår veckan ut. Gjutning är planerad till tis 18/8. 4 st fasadpelare har monterats. Bultgrupper till resterande pelare skall monteras och gjutas fast.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 33 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius