Monthly Archive

Veckobrevet v.40: Takplåten till yttertaket är i slutfasen

Takplåten till yttertaket är i slutfasen och kommer att slutföras när stålpelarna är igjutna med betong. Innerväggar på Plan 3, Del 1 kommer att börja monteras. Även schaktväggar i B4 linjen kommer att monteras på plan 3-5. Brandskyddsinklädnad på stålkonstruktion utförs på Plan 3-5.

Under veckan kommer störande arbete utföras 06.45-16.00 i lite mindre utsträckning än de senaste veckorna.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 40 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.39: Rivningsarbeten och håltagning

Rivningsarbeten på Plan 6 fortsätter vid bef kylmaskinrum. Håltagning för installationer i betongbjälklag Plan 3-6 pågår. Rivningsarbeten på Plan 0 för ny ledningdragning påbörjas.

Under veckan kommer det att pågå störande arbeten 06.45-16.00. Om någon övertid utförs meddelar vi det.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 39 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.38: Takets stålkonstruktionen i slutfasen

Montaget av stålkonstruktionen till takbjälklaget och fasaden är i slutfasen. Fasadpelarna håller på att färdigställas och ska efter montage fyllas med betong.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 38 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.37: Stålkonstruktion till takplan fortsätter

Stålkonstruktionen till takbjälklaget pågår även denna vecka. Fasadpelarna i östra fasaden är monterade och ska kompletteras med stagning.

Rivning av betonginnerväggen på plan 5 är slutförd och utkörning av rivningsmaterial återstår. Håltagning för installationer fortsätter.

Rivningen av golvet till gamla kylmaskinen kommer att medföra buller och vibrationer i fastigheten. Tidpunkt för start är inte klar än då det beror lite på hur fort vi hinner köra ut massorna från väggen.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 37 finns att läsa som Pdf.

 

Veckobrevet v.36: Stålkonstruktion till takplan BÖP 6

Stålkonstruktionen till takplan BÖP 6 och Östra Fasaden pågår. Pelarna till fasaden monteras på plats under veckan.

Rivningsarbeten med betongväggen på plan 5 har påbörjats. Håltagning och spårfräsning i befintligt betongbjälklag och väggar för installationer fortsätter på plan 3-5.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 36 finns att läsa som Pdf.

 

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius