Monthly Archive

Veckobrevet v.44: Arbete med sarg mot glasfasaden

Arbeten med yttertaket fortsätter med en sarg mot glasfasaden. Låga väggar till ventilationshuvar tillverkas och monteras på yttertaket.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 44 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.43: Takarbetena fortsätter

Takarbetena fortsätter med sargar, inbyggnader och ventilationshuvar. Arbeten med innerväggar fortsätter och arbete med schaktväggar utförs allt efter installationerna blir monterade.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 43 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.42: Montering av glasfasad har startat

Montering av glasfasad har startat med montage av alu-profiler innan glaset lyfts på plats. Arbeten med gipsinnerväggar fortsätter på Plan 3 del 1. Även schaktväggar monteras på Plan 3-5. Arbeten vid trapphål fortsätter i linje A3 Plan 4.

Buller och vibrationer förekommer kl. 06.45-16.00. Sprinkler jobbar till 20.00.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 42 finns att läsa som Pdf.

 

Veckobrevet v.41: Glasfasaden påbörjas

Pågående arbeten vecka 41

Glasfasaden kommer att påbörjas denna vecka. Monteringen av takplåten är i slutfasen. Tillverkning och montering av taksarg tar vid under veckan. Montage av gipsinnerväggar fortsätter på Plan 3 del 1 och schaktväggar på Plan 3-5 linje B4 monteras i takt med att ventinstallationer blir färdiga.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 41 finns att läsa som Pdf.

 

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius