Monthly Archive

SBAB veckobrev v.48: Mer takarbeten

Takarbetena fortsätter. Isolering och tätskikt är i full gång. Arbete med ventilationshuvar avslutas under veckan. Väggar och tak till ljusschaktet påbörjas och uppsågning för rökluckor i trapphus kommer att utföras.

Störande arbeten kommer att utföras i norra och södra trapphuset med uppsågning av yttertaket för rökluckor. Buller och vibrationer förekommer.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 48 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.47: Arbeten på Plan 0 i omklädningsrum utförs

Arbeten på Plan 0 i omklädningsrum utförs med rivning och sågning i golv för dragning av avlopp. Igengjutning av golv sker när installationerna är klara. Takarbetet fortsätter med ventilationshuvar, isolering och tätskikt.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 47 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.46: Håltagning för nya entrédörrar

Denna vecka utförs håltagning för nya entrédörrar i norra trapphuset och igensättning av bef dörrhål. Arbeten på yttertaket pågår med isolering och tätskikt och arbete med ventilationshuvar som byggs på bärplåten.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 46 finns att läsa som Pdf.

Veckobrevet v.45: Takarbeten fortsätter

Takarbeten med sargar och ventilationshuvar fortsätter. Isolering och tätskikt av yttertaket kommer att påbörjas i slutet av veckan.

Visst buller och vibrationer kommer att pågå.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 45 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius