Monthly Archive

SBAB veckobrev v.51: Montage av invändiga trappor plan 3-6 har slutförts

Takarbete med tätskikt av ventilationsschakt och ljusschakt fortsätter. Plåtarbeten på yttertaket har påbörjats med anpassning vid nya ventilationshuvar vid nytt fläktaggregat och anslutningsplåtar vid tätskikt. Arbeten med västra glasfasaden pågår med stomarbeten och anpassning för glas.

Rivningsarbetena fortsätter mellan M14-M16. Det medför störande arbeten med vibrationer och buller på kvällstid.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 51 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.50: Rivning och anpassning av yttertak

Arbete med yttertaket fortsätter med tätskikt på ventilationsschakt och fallkilar för vattenavrinning. Rivning och anpassning av yttertak för ny kylmedelskylare och nya ventilationshuvar pågår.

Det blir störande arbeten i norra trapphuset i samband med rivningen av hissen. Störande arbeten även vid rivningen av vägg och yttertak för trappa mellan M14-M16 på kvällstid.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 50 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.49: Väggar och tak till ljusschakt slutförs

Isolering och tätskikt läggs på yttertaket. Rivning för glasvägg på Plan 6 väster pågår och anpassning för partier påbörjas. Väggar och tak till ljusschakt slutförs under veckan. Ny vägg i fläktrum plan 6 vid ny kylmedelskylare monteras och rivning av yttertaket påbörjas. Förberedelser för ventilationshuvar på befintligt tak utförs.

Störande arbeten kommer att utföras på yttertaket södra delen mot innergården över Olearys. Trappmontörerna jobbar på kvällar och helger.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 49 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius