Monthly Archive

SBAB veckobrev v.8: Stålpelare formas och gjuts runda

Stålpelare formas och gjuts runda på plan 6. Takfönster monteras på Plan 3 norra delen. Väggskärmar för anslutning av undertak monteras på plan 4-6. Takarbeten utförs på bef. yttertak.

Störande arbeten med buller och vibrationer kl 07:00-18:00 i Norra trapphuset i samband med hissmontage. Störande arbeten även på plan 2,5.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 8 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.7: Takfönster monteras på Plan 3 norra delen

Arbeten med innerväggar på plan 6 fortsätter. Stålpelare formas och gjuts runda på plan 3-6. Takfönster monteras på Plan 3 norra delen. Väggskärmar för anslutning av undertak vid trapphål monteras på plan 4-6.

Störande arbeten kommer att utföras på plan 2,5 under veckan.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 7 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.6: Denna vecka demonteras byggkranen

Arbeten med innerväggar på plan 6 fortsätter. Stålpelare formas och gjuts runda på plan 3-6. Väggskärmar för anslutning av undertak vid trapphål monteras på plan 4-6.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 6 finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.5: Mattläggning pågår på plan 3-4

Denna vecka utförs arbeten med innerväggar på plan 6. Arbeten med innerväggar vid ljusbrunnar till Nordea pågår. Takarbeten pågår på bef. yttertak västra delen med nytt tätskikt. Plåtarbeten pågår på yttertak och fasader.

Störande arbeten pågår på plan 2,5.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 5 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius