Monthly Archive

SBAB veckobrev v.17: Ventilations-aggregat startas och justeras

Arbeten med installationer fortsätter på plan 0 och 3-6. Montage i undertak med belysning, ventilation, sprinkler, elinstallationer och rörinstallationer fortsätter. Nytt ventilationsaggregat startas och justeras. Nya och bef. dörrar och partier beslås och kopplas.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.15-16: Golvet till scenen påbörjas

Invändig komplettering med lister och inbyggnader pågår på plan 2,5-6. Invändiga partier och dörrar monteras på plan 2,5 och 6. Plåtarbeten utförs vid ny kylmedelskylare, på yttertak och i anslutning till glasfasad. Arbeten med omklädningsrum på plan 0 pågår.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.14: Plåtarbeten utförs vid kylmedelskylare

Invändig komplettering med lister och inbyggnader pågår på plan 2,5-6. Invändiga partier och dörrar monteras på plan 5-6. Plåtarbeten utförs vid ny kylmedelskylare, på yttertak och i anslutning till glasfasad. Arbeten med omklädningsrum på plan 0 pågår.

Störande arbeten förekommer 07.00-18.00.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

SBAB veckobrev v.13: Invändig komplettering på plan 2,5-6

Invändig komplettering med lister och inbyggnader pågår på plan 2,5-6. Invändiga partier och dörrar monteras på Plan 5-6. Plåtarbeten utförs vid ny kylmedelskylare, på yttertak och i anslutning till glasfasad. Arbeten med omklädningsrum på plan 0 pågår.

Störande arbeten förekommer 07.00-18.00. Glaspartier kommer att bytas på plan 2,5 över Nordea under påskhelgen.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 13 finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius