Monthly Archive

Nordea veckobrev v.22-23: Byggnadsarbeten fortsätter

Rivningsarbete i foajé färdigställs byggnadsarbeten fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen och övergår med att laga skadade väggar.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.21-22: Rivningsarbete i foajé

Rivningsarbete i foajé fortsätter och byggnadsarbeten påbörjas. Bilningsarbete i foajé för att sänka betonggolv. Nya innerväggar fortsätter. Installatörer fortsätter med kanalisation.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.19-20: Information gällande ombyggnad

 

Informationsbrev gällande ombyggnad Nordea Kv Mercurius 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB. Ombyggnaden innebär dock en del bullrande arbete samt transporter av byggnadsmaterial.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

 

Vecka 19: Projekt Nordea startar

Nu har vi startat ett nytt projekt – kontorsombyggnad/anpassning för vår hyresgäst Nordea!

Vi kommer att delge Er information löpande om vad som pågår innanför väggarna på denna hemsida.

Det kommer naturligtvis att innebära viss trafik i form av leveranser samt vissa, för de angränsade fastigheterna, störande moment. Vi ska dock göra vårt bästa för att minimera störningarna och har därför valt att begränsa dessa till vissa tillåtna tider.

Projektet beräknas pågå fram till hösten 2021, med planerad inflyttning 1/10 2021.

SBAB veckobrev v.18-19: Mattor kompletteras och läggs

Mattor kompletteras på plan 4-6 och läggs på plan 3. Arbeten med omklädningsrum på plan 0 fortsätter med listning och inrede.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius