Monthly Archive

Nordea veckobrev v.26-27: Undertak påbörjas

Ny entrédörr till foajén monteras preliminärt 8-9/7. Kompletteringsarbeten i foajén. Mattläggare, målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler. Hiss monteras.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.25-26: Sarg kring ljusgård påbörjas

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen. Sarg kring ljusgård påbörjas.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.24-25: Nya innerväggar i banklokalen

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen. Målaren fortsätter. Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.23-24: Ombyggnad i foajén fortsätter

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen och övergår i att laga skadade väggar. Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation. Målaren börjar så smått med att spackla väggar. Bjälklaget mot plan 0 gjuts igen.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius