Monthly Archive

Nordea veckobrev v.28-31: Trevlig sommar

Anpassning efter ny möbleringsritning påbörjas i form av nya väggar.
Målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler.

Vi passar på att önska en trevlig sommar!

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.27-28: Dörrar förses med automatik

Tyvärr leveransförseningar på installationsgolv så montage sker 1 vecka senare än tidplanen. Dörr till elnisch i foajén monteras. Ny entrédörr till foajén monteras preliminärt 8-9/7. (Osäkert pga leveransproblem)

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Copyright © 2024 Kvarteret Mercurius