Bostäder

lagenheter

Bostäder

Kvarteret Mercurius kommer att inrymma 51 stycken nya hyresrätter. Bostäderna kommer att ägas av Paritt Bo i Karlstad AB. Vid intresse av lägenheter sök kontakt via www.paritt.se.

De nya lägenheterna

Vi kommer att bygga två punkthus om fem våningar på taket till handelsstråket. Dessutom kommer våningarna tre till fem mot Drottninggatan att bebyggas med lägenheter. Inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet 2016.

Copyright © 2020 Kvarteret Mercurius