Byggbrevet v.50: Råspont på Gårdshuset

Montering av limträbalkar samt råspont och papp pågår vid Gårdshuset. Det är mycket pyssel för att binda ihop det gamla Gårdshuset med det nya kontoret. I bostäderna monteras fönster samt att målaren kommer efter i de tätade utrymmena för att spackla och måla.

Inne i Arkaden pågår rivning av de sista gamla butiksdelar som varit samt att vi bygger innerväggar nere i saluhallen. I och med rivningen står det ett skräpflak på Tingvallagatan hela veckan, Under nästa vecka (v.51) kommer kranen att monteras ner och det kommer innebära att en större mobilkran kommer stå på Drottninggatan och ta upp ett stort område.

Hela byggbrevet från Byggbolaget för vecka 50 finns att läsa som Pdf.