Nordea veckobrev v.19-20: Information gällande ombyggnad

 

Informationsbrev gällande ombyggnad Nordea Kv Mercurius 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB. Ombyggnaden innebär dock en del bullrande arbete samt transporter av byggnadsmaterial.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.