Nordea veckobrev v.23-24: Ombyggnad i foajén fortsätter

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen och övergår i att laga skadade väggar. Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation. Målaren börjar så smått med att spackla väggar. Bjälklaget mot plan 0 gjuts igen.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.