Nordea veckobrev v.24-25: Nya innerväggar i banklokalen

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen. Målaren fortsätter. Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.