Nordea veckobrev v.36-37: Nordea Slutbesiktning

Plan 1 och 2: Nordea
Montering dörrar
Städning
Märkning
Justeringsarbeten

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.