Veckobrevet v.40: Takplåten till yttertaket är i slutfasen

Takplåten till yttertaket är i slutfasen och kommer att slutföras när stålpelarna är igjutna med betong. Innerväggar på Plan 3, Del 1 kommer att börja monteras. Även schaktväggar i B4 linjen kommer att monteras på plan 3-5. Brandskyddsinklädnad på stålkonstruktion utförs på Plan 3-5.

Under veckan kommer störande arbete utföras 06.45-16.00 i lite mindre utsträckning än de senaste veckorna.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 40 finns att läsa som Pdf.