Veckobrevet v.26: Pågående arbeten

Det blir lite samma arbetsmoment framöver. Byggstål gör förstärkningar, BMJ river, stålstommen kommer upp och vi gör bjälklag.

Störande arbeten sker med buller hela tiden. Det borras, bilas, skruvas med muttermaskin, sågas i både plåt och betong. Det kapas i stål med vinkelslip så buller förekommer. Det är svårt att sätta en specifik tid.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 26 finns att läsa som Pdf.