Veckobrevet v.34: Gjutning av BÖP 5 är genomförd.

Rivning del av yttertak plan 3 avslutas under veckan. Resterande del av takkonstruktionen plan 6 har börjat rivas. Håltagningar i bef. betongbjälklag för installationer plan 3-6 har påbörjats.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 34 finns att läsa som Pdf.