Veckobrevet v.36: Stålkonstruktion till takplan BÖP 6

Stålkonstruktionen till takplan BÖP 6 och Östra Fasaden pågår. Pelarna till fasaden monteras på plats under veckan.

Rivningsarbeten med betongväggen på plan 5 har påbörjats. Håltagning och spårfräsning i befintligt betongbjälklag och väggar för installationer fortsätter på plan 3-5.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 36 finns att läsa som Pdf.