Veckobrevet v.39: Rivningsarbeten och håltagning

Rivningsarbeten på Plan 6 fortsätter vid bef kylmaskinrum. Håltagning för installationer i betongbjälklag Plan 3-6 pågår. Rivningsarbeten på Plan 0 för ny ledningdragning påbörjas.

Under veckan kommer det att pågå störande arbeten 06.45-16.00. Om någon övertid utförs meddelar vi det.

Hela veckobrevet från byggbolaget för vecka 39 finns att läsa som Pdf.