Nordea veckobrev v.28-31: Trevlig sommar

Anpassning efter ny möbleringsritning påbörjas i form av nya väggar.
Målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler.

Vi passar på att önska en trevlig sommar!

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.27-28: Dörrar förses med automatik

Tyvärr leveransförseningar på installationsgolv så montage sker 1 vecka senare än tidplanen. Dörr till elnisch i foajén monteras. Ny entrédörr till foajén monteras preliminärt 8-9/7. (Osäkert pga leveransproblem)

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.26-27: Undertak påbörjas

Ny entrédörr till foajén monteras preliminärt 8-9/7. Kompletteringsarbeten i foajén. Mattläggare, målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler. Hiss monteras.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.25-26: Sarg kring ljusgård påbörjas

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen. Sarg kring ljusgård påbörjas.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.24-25: Nya innerväggar i banklokalen

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen. Målaren fortsätter. Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.23-24: Ombyggnad i foajén fortsätter

Ombyggnadsarbetena i foajén fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen och övergår i att laga skadade väggar. Sprinkler, El, VS och luftbehandling fortsätter med kanalisation. Målaren börjar så smått med att spackla väggar. Bjälklaget mot plan 0 gjuts igen.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.22-23: Byggnadsarbeten fortsätter

Rivningsarbete i foajé färdigställs byggnadsarbeten fortsätter. Nya innerväggar fortsätter inne i banklokalen och övergår med att laga skadade väggar.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.21-22: Rivningsarbete i foajé

Rivningsarbete i foajé fortsätter och byggnadsarbeten påbörjas. Bilningsarbete i foajé för att sänka betonggolv. Nya innerväggar fortsätter. Installatörer fortsätter med kanalisation.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

Nordea veckobrev v.19-20: Information gällande ombyggnad

 

Informationsbrev gällande ombyggnad Nordea Kv Mercurius 15

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB. Ombyggnaden innebär dock en del bullrande arbete samt transporter av byggnadsmaterial.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.

 

Vecka 19: Projekt Nordea startar

Nu har vi startat ett nytt projekt – kontorsombyggnad/anpassning för vår hyresgäst Nordea!

Vi kommer att delge Er information löpande om vad som pågår innanför väggarna på denna hemsida.

Det kommer naturligtvis att innebära viss trafik i form av leveranser samt vissa, för de angränsade fastigheterna, störande moment. Vi ska dock göra vårt bästa för att minimera störningarna och har därför valt att begränsa dessa till vissa tillåtna tider.

Projektet beräknas pågå fram till hösten 2021, med planerad inflyttning 1/10 2021.

Copyright © 2021 Kvarteret Mercurius