Vecka 19: Projekt Nordea startar

Nu har vi startat ett nytt projekt – kontorsombyggnad/anpassning för vår hyresgäst Nordea!

Vi kommer att delge Er information löpande om vad som pågår innanför väggarna på denna hemsida.

Det kommer naturligtvis att innebära viss trafik i form av leveranser samt vissa, för de angränsade fastigheterna, störande moment. Vi ska dock göra vårt bästa för att minimera störningarna och har därför valt att begränsa dessa till vissa tillåtna tider.

Projektet beräknas pågå fram till hösten 2021, med planerad inflyttning 1/10 2021.