Nordea veckobrev v.21-22: Rivningsarbete i foajé

Rivningsarbete i foajé fortsätter och byggnadsarbeten påbörjas. Bilningsarbete i foajé för att sänka betonggolv. Nya innerväggar fortsätter. Installatörer fortsätter med kanalisation.

Hela veckobrevet från byggbolaget finns att läsa som Pdf.